Barn på bröllop

Något som alla blivande brudpar måste ta ställning till ganska tidigt i planeringen av sitt bröllop är huruvida det ska vara barnfritt eller inte, eftersom detta påverkar både antal gäster och hur man ska formulera sig på inbjudan. Det kan finnas många anledningar till att man väljer att inte bjuda med barn på bröllopet. En…

Read More

Skillnader mellan svenska och amerikanska bröllop

Alla som någon gång varit gäst på ett bröllop eller själva gift sig vet att det är många traditioner som omger bröllop, som kan kännas mer eller mindre självklara. Något man kanske inte reflekterar över lika ofta är att dessa traditioner när starkt förankrade i sina respektive kulturer, och således kan skilja sig åt mycket…

Read More