Alla som någon gång varit gäst på ett bröllop eller själva gift sig vet att det är många traditioner som omger bröllop, som kan kännas mer eller mindre självklara. Något man kanske inte reflekterar över lika ofta är att dessa traditioner när starkt förankrade i sina respektive kulturer, och således kan skilja sig åt mycket beroende på var bröllopet sker. Det märker man till exempel om man jämför svenska och amerikanska bröllop.

Skillnaderna rör allt från själva vigselceremonin till hur festen efteråt arrangeras. Vid ett svenskt bröllop är det till exempel tradition att bruden och brudgummen går tillsammans fram till altaret. Detta ska symbolisera att båda ingår äktenskapet av sin egen, fria vilja. Vid amerikanska bröllop är det istället brudens far som ska gå med bruden fram till altaret, där brudgummen står och väntar. På det sättet lämnar brudens far över bruden till sin blivande make.

En annan skillnad gällande ceremonin är att brudparen på amerikanska bröllop vanligtvis läser ”vows” till varandra, det vill säga vigsellöften, som de har skrivit själva. På svenska bröllop följer man istället vanligtvis en fast utstakad ceremoni, där prästen eller vigselförrättaren är den som framförallt pratar. Detta gäller oavsett om man gifter sig i kyrkan eller borgerligt, även om det självklart går att begära att få modifiera ceremonin som man själv vill. Det sistnämnda kan till exempel vara aktuellt om bruden och brudgummen är från olika kulturer, det vill säga att en svensk gifter sig med en amerikan. I det fallet står brudparet också inför valet att bestämma sig var de ska bo efter giftermålet – i USA eller i Sverige. Om man bestämmer sig för det senare, och ska flytta till USA, kan man ta hjälp av en flyttfirma som Crown Relocations för att få hjälp med alla praktiska detaljer.

Även bröllopsföljet ser annorlunda ut på svenska och amerikanska bröllop. Vid båda har man tärnor och marskalker, ”bridesmaids” och ”groomsmen”, men vid amerikanska bröllop är de vanligtvis betydligt fler. Dessutom väljer bruden och brudgummen en ”maid of honor” och en ”best man” av sina tärnor och marskalkar – en liknande titel finns inte vid svenska bröllop.

När det gäller festen efteråt finns flera skillnader i hur den arrangeras. En av de tydligaste är traditionen att alla gäster vid festen får så kallade ”wedding favors” – små presenter som ska fungera som ett litet minne från bröllopet. På både svenska och amerikanska bröllop får självklart brudparet presenter.

Med allt detta sagt så har allt fler amerikanska traditioner smugit sig in i svenska bröllop. Det beror sannolikt på påverkan från amerikanska filmer, liksom på det faktum att kulturer över hela världen blandas allt mer i samband med att vi får tillgång till global information via internet. Det finns med andra ord inget som säger att man inte kan blanda traditioner som man själv vill på sin bröllopsdag.